Drikkevannslekkasjer løses

Produsert vannmengde totalt ved Glitrevannverk i 2021 er 9,2 prosent lavere enn referansenivået i 2004. Dette må kunne sies å være en glitrende innsats!

av | torsdag, 13 oktober, 2022

Målrettet lekkasjesøk og utbedringer, samt vannmålere i husholdningene, gir resultat. Denne artikkelen er opprinnelig skrevet av Inger Anita Merkesdal, gjennom Informasjonshusets avdeling Vannfakta, på oppdrag av RIN og SSTT.

HVORDAN LYKKES DE MED DET? Det interkommunale selskapet Glitrevannverk leverer vann til eierkommunene; Drammen, Lier og Asker, samt til Frogn og deler av Holmestrand. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

Sensommer 2022 har også Glitrevannverkets vannkilder lavere vann-nivå enn normalt. Vannverkets vannkilder har god kapasitet, så det er ingen umiddelbar bekymring knyttet til forsyningssituasjonen. Men nettopp forsyningssikkerheten, kildekapasiteten og vannforbruket, er bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet Godt Vann Drammensregionen (GVD), som har gitt solid reduksjon i behovet for levert vannmengde til nettet.

Flemming Larsen, lekkasjekontrollør i Godt Vann Drammensregionen er ute og marklytter. Foto: GVD.

Kroner og miljø motiverer

Initiativet til innsatsen ble tatt tidlig på 2000-tallet, fordi pilen pekte i helt feil retning. Hvis veksten i produsert drikkevann fikk utvikle seg som det lå an til fra 1980, ville kommunene trenge en helt ny råvannskildekilde. I så fall ville kostnadene bli formidable. Erkjennelsen førte til en politisk diskusjon, og var en sterk motivasjon for å iverksette tiltak. Det har resultert i at behovet for produsert vann i mange år har vært under 2004 nivået, som ble satt som referansepunkt.

Hovedmotivasjonen var nok å utsette den store investeringen så lenge som mulig. Men fordi lekkasje på vannledningen også gir en merbelastning på avløpsnettet, og all produksjon og rensing krever ressurser, handler innsatsen også om mindre miljøbelastning totalt sett.

Tok kontroll

Godt Vann Drammensregionen ble etablert i 2004, og består av Glitrevannverket IKS samt kommunene Drammen, Øvre Eiker, Modum, Lier, Asker og Holmestrand. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

Den største delen av programmet består i lekkasjekontroll gjennom lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket. I Drammen er det innført vannmålere hos alle abonnentene, i tillegg har også mer effektive husholdningsapparat til en viss grad betydning for reduksjonen i forbruket.

Samarbeidet føres videre


Marius Asheim, daglig leder for Glitrevannverk. Her beskriver han hvordan innsatsen for redusert lekkasje gir resultat. Tilhørerne er gjester fra vannbransjen i forbindelse med Norsk Vanns årskonferanse i Drammen i september 2022. Foto: Inger Anita Merkesdal.

– Innsatsen gir resultat. Over tid er produsert vannmengde 10 prosent lavere enn i 2004. Det var en økning i fjor, men i 2022 er forbruket ned igjen med 15 prosent, beskriver Marius Asheim, daglig leder for Glitrevannverk. Anledningen var en befaring på Landfall vannbehandlingsanlegg i forbindelse med Norsk Vanns årskonferanse i Drammen september 2022.

– Vi følger forbruket tett. Skal man planlegge vannforsyning, må man planlegge langsiktig. Nå jobbes det også med en revitalisering av GVD-programmet, for tiden som kommer. Avtalen samarbeidet er tuftet på etter kommunesammenslåingene er midlertidig og skal fornyes. Den nye avtalen vil fortsatt bygge på det samme, nemlig å gi større gjennomføringskraft og måloppnåelse gjennom samarbeid, forklarte han.

Med vannmålere og lytteutstyr

René Astad Dupont er drifts- og prosjektansvarlig for lekkasjekontrollen i Drammen.
– Vi jobber langsiktig. Det første steget i lekkasjekontrollen er å etablere sonevannmålere i systemet. Dette deler vannforsyningen inn i soner, på et overordnet nivå. Da er det enkelt for oss å måle mengde vann inn og ut av soner, noe som gir en indikasjon på lekkasje. Vi har arbeidet langsiktig i mange år, og har fortsatt noe som gjenstår. Men grovsøkene gir oss godt grunnlag for det videre arbeidet, beskriver han.

For å kunne lokalisere på detaljnivå benytter lekkasjekontrollørene flere metoder. Ved bruk av mobile vannmålere deler de sonene inn i mindre soner. Der benytter de lydloggere, som blir satt ut både permanent og midlertidig. Lydloggerne indikerer om det er lekkasje i nærheten.
– Vi setter også opp mikrofoner i hver ende av en ledning, for å finne lekkasjepunktet. I tillegg lytter vi på overflaten, der vi har fått indikasjoner, utdyper Dupont.

Meningsfylt arbeid

Avdekket lekkasje meldes videre i kommunen. Kontrollørene har ikke ansvar for å følge opp utbedringen, men det hender de følger med, for å lære.

– Hva avdekker dere?
– Vi finner både hull, flak og ledninger som er brukket helt av.
– Hvordan vil du beskrive arbeidet?
– Vi opplever dette som givende, interessant og spennende. Det er mange utfordringer som dukker opp underveis, og dette er morsomt å være med på.
– Lekkasjekontroll beskrives av mange som vanskelig. Hva er din kommentar til det?
– Det er vanskelig, men det gir resultat. Det viktigste er å gjøre den langsiktige jobben med å sette ut vannmålerne, og så gå på med lytteloggerne.
– Hva er det som driver deg?
– Å få ned lekkasjeprosenten, som er ganske stor. Det er virkelig tilfredsstillende, svarer René Astad Dupont, som er drifts- og prosjektansvarlig for lekkasjekontrollen i Drammen.

Fakta Lekkasjekontrollørene:

Benytter vannmålere og lydloggere, og går etter nattforbruket
De arbeider systematisk, starter med store soner og ringer inn områdene som er verst.

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

Informasjonshusets gode kunde Skjæveland Gruppen AS, et industriselskap som utvikler og produserer betongprodukter innen vann og avløp, infrastruktur, subsea samt mur og belegg, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er en glede å arbeide for et firma som stekker seg langt for å levere bærekraftige produkter, med så lite klimaavtrykk som mulig.

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Det sa utvalgsleder Martin Skancke fredag 27.10.2023, da han presenterte NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, utarbeidet av Klimautvalget 2050. Så gav han rapporten til Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen....

Bærekraftig fornying av rør

Bærekraftig fornying av rør

Det er ikke slik at vegger må rives og gulv åpnes selv om rør lekker (eller er utsatt for andre problem). Denne artikkelen er skrevet av Informasjonshuset AS, på oppdrag av SSTT. Det er en Norsk-Svensk organisasjonen for bedrifter og andre aktører som er opptatt av...