Sykehusbygging; også som kompetanse- og miljøløft!

Å bygge nytt sykehus betyr mye av det meste; mennesker, mengder, detaljer, kroner og så videre - nesten inn i evigheten. Byggingen av nytt universitetssykehus i Stavanger gir også et kompetanse- og kvalitetsløft i byggebransjen lokalt, samt bedre miljøløsninger!

av | tirsdag, 4 mai, 2021

Det nye universitetssykehuset i Stavanger, Nye SUS, er for tiden landets største byggeplass. Prosjektet blir større enn Nasjonalmuseet, Deichmanske og Munchmuseet til sammen. Planlagt areal er 125 000 kvadratmeter, med total kostnadsramme på ca.11,3 milliarder kroner. En endring i finansieringen i fjor gjør at hele behandlingsbygget kan ferdigstilles tidligere enn planlagt. De ekstra 20 000 kvadratmeterne utgjør et helt Deichmanske bibliotek alene, med kostnadsramme 1,7 milliarder kroner.

Dette er en artikkel fra Informasjonshuset, skrevet av Inger Anita Merkesdal, på oppdrag av Bygg.no/Byggindustrien.

Erfaren leder

Kari Gro Johanson er prosjektdirektør for Nye SUS. Hun kommer fra oljebransjen og er heldigvis vant med store forhold. For tiden står det 11 heisekraner på tomten, de har vært oppe i 13. I denne fasen av byggetrinn 1 har Kruse Smith Entreprenør AS, som har råbyggkontrakten på hovedbyggene, gjort seg så ferdige på det første bygget at Faber Bygg AS, som skal levere fasadeelementene, begynner på sin jobb med å henge opp de prefabrikkerte fasademodulene. Vest Betong har allerede, sammen med sin underleverandør SV Betong, levert alle underetasjene så nær som en. I skrivende stund startet også IGANG Totalentreprenør, et lite, nesten nyetablert selskap, på sitt bygg for Nye SUS. Mer om det senere.

For tiden går det med 200 billass betong til byggingen av det nye universitetssykehuset i Stavanger. Foto: Ingveig Tveranger, Nye SUS.

Tungt involvert byggherre

Entreprisene er byggherrestyrte. I dialog med markedet besluttet styret i Helse Stavanger å utlyse mindre og oppdelte kontrakter. Gjennom samspill med og krav til leverandørene gir byggingen blant annet kompetanseheving til distriktets næringsliv. På den måten bidrar investeringene ikke bare til et optimalisert sykehus, men også til varige verdier i form av kompetanseløft. Nye SUS har tidligere omtalt dette som en del av sitt samfunnsoppdrag. 

Prosjektet har nå tildelt over 100 kontrakter. Organisasjonen under prosjektdirektøren består av 50 – 60 personer, inkludert innleide byggeledere. I tillegg kommer Nordic- COWI, konstellasjonen av rådgivere som er ansvarlig for både arkitekt- og ingeniørstjnester.

– Vi følger lov om offentlige anskaffelser, men der er det en endring fra 2017, som muliggjorde prekvalifisering i forkant og deretter forhandlinger med entreprenørene. Dette gir både entreprenørene og oss et fortrinn. Begge parter får avklart spørsmål og uklarheter i forhandlingsfasen, vi får deres bistand i arbeidet for å skape bedre løsninger, mens de får anledning til å komme med forslag i flere omganger, beskriver hun.

– Da jeg startet var regionen fortsatt preget av oljenedturen i 2014. Inger Cathrine Bryne var da administrerende direktør i Helse Stavanger. Noe av det første hun sa til meg var: «Nå når det er oljenedtur og leverandørmarkedet i regionen blør, er det uaktuelt at vi går ut med store totalentrepriser som kun de nasjonale eller internasjonale aktørene kan konkurrere om. Vi må sørge for at det lokale markedet kommer på tilbyderlistene» forteller prosjektdirektøren flere år etter.

Og slik ble det.

Heldigvis er armeringsarbeid fotografert undervegs, nå er dette skjult av betong. Foto: Elisabeth Sahl, Woldcam.

Flatpakkede bad og fleksibilitet

Byggherren er bevisst sin mulighet for å benytte prosjektet også til kvalitetsløft innen miljø, nye løsninger og effektivitet. Byggherren benytter regionens kompetanse fra offshoreteknologien. Så mye som mulig bygges der det ligger til rette for effektiv produksjon, såkalt prefabrikkering. Minst mulig skal bygges på stedet, med mindre dette er mer kostnadseffektivt. I tillegg effektiviseres all logistikk både eksternt og internt. Nye SUS kjøper flatpakkede bad, etter inspirasjon fra Ikea og erkjennelsen om at det både er dyrt og lite miljøvennlig å frakte luft. Alle de planlagte 640 en-sengsrommene får eget bad, og når disse er flatpakkede kan de også ned- og oppmonteres etter behov i ettertid. 

Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS, på byggeplassen. Foto: Ingveig Tveranger, Nye SUS.

– Vi har en filosofi om at sengerommene og poliklinikkrommene skal ha samme størrelse og være plassert sammen. Skulle det vise seg at vi i våre beregninger har bommet på romkapasiteten, gir det oss mulighet til å bygge om, enten ved å utvide sengeromskapasiteten  på bekostning av poliklinikkrom eller vise versa, beskriver lederen.

– Så har vi på sett og vis utfordret både oss selv og leverandørene. Vi har besluttet at alle prosessene skal være hel-digitale, blant annet uten fysiske tegninger, hele BIM-modellen er digital. Det er det ikke alle leverandørene som er like vant til, men BIM-kiosker og tilgang til modellene på byggeplass går etter hvert bra, og i nøden er det jo mulig å skrive ut en papirtegning eller to. I tillegg har jo Covid-19 bidratt til at vi har løftet oss alle sammen, med tanke på at så å si alle møter det siste året har vært gjennomført digitalt via Teams, sier Johanson. 

I det første møtet hun hadde med arkitektkontoret, tilbake i 2015, som har erfaring fra sykehusbygging, spurte direktøren hva de legger vekt på under arbeidet med å tegne sykehuset. Svaret var «logistikk, logistikk og logistikk.»

Dette gjennomføres blant annet med en varelagerheis for vertikal lagring i hvert hovedbygg. Bedre plassutnyttelse og effektivitet er også bakgrunnen for automatiserte, vertikale sengeheiser. I tillegg er det lagt vekt på flere teknologiske nyvinninger innenfor øvrige prosesser.  

Byggingen av det nye universitetssykehuset i Stavanger er for tiden landets største byggeprosjekt. Foto: Mikal Haga, Kruse Smith.

Å planlegge storjobben

Sykehusbyggene ligger rundt et torg, med en kollektivakse tvers mellom. Betongarbeidene på råbyggene ble utlyst i to konkurranser. Kruse Smith Entreprenør vant begge. Kruse Smith har etablert egen fabrikk for produksjon av søyler, trapper og reposer på byggeplassen. Dette reduserer behovet for frakt av betongelementer på vegen. Til gjengjeld fraktes for tiden 1500 kubikkmeter betong hver måned, fordelt på om lag 200 billass.

Kruse Smiths byggeleder, Maren-Iren Kvia, i forbindelse med støypingen med tungbetong. Foto: Kruse Smith.

Maren-Iren Kvia er byggeleder hos Kruse Smith på Nye SUS. Tidligere i vår beskrev hun støyping med tungbetong for Byggs lesere.

– Dere produsere flere ekstremt komplekse råbygg over flere år. Hvordan starter man på en slik oppgave?
– Vi har vært involvert helt fra tidligfasen. Prosjektleder og byggeleder har deltatt fra vi begynte å regne på anbud i 2018. Da vi vant, gikk vi inn i en optimaliseringsprosess med byggherre. Siden det har det gått i ett. Noe av suksessfaktoren er nok at alle, inkludert våre leverandører, har vært involvert fra planleggingen startet, svarer hun.

– Heldigvis har vi en stor og erfaren organisasjon, så vi får det til å gå rundt. Folkene jeg har med meg samarbeider godt, og vi har fin kommunikasjon med leverandørene våre. Det er også avgjørende for at dette går godt.

– Hvordan planlegger dere nå, når dere står midt i det? 
– Vi planlegger for her og nå, for den nærmeste fremtid og for det vi skal gjøre på prosjektet om to år. Byggherren er en tung organisasjon og godt representert i prosjektet. Det er egentlig uvanlig for de fleste av oss, men flere av de som er involvert er veldig kyndige folk og dette er egentlig veldig greit, beskriver byggelederen.  

Miljøhensyn

Byggearbeidet gjennomføres med oppstart på ett bygg og gradvis progresjon, ettersom de blir klargjort for oppstart. Det første bygget, det som nå er klart for fasadeelementene, startet Kruse Smith på i mai 2020. Det siste, det med ekstrakontrakt knyttet til, startet de på før i desember 2020.

– En gradvis oppstart har vært greit for oss. Da får vi anledning til å ta med oss erfaring videre, beskriver Kvia.
I byggene er det både stedstøpt betong og prefabrikkerte elementer. Til noen etasjeskillere benyttes blant annet Bubbledeck-elementer som, takket være fyll av plastbobler, får redusert egenvekt og lavere bruk av betong.

– Fra dag én har bærekraft og gode miljøløsninger vært sentralt i optimaliseringsprosessen. Gjennomgående tema er hva kan vi gjøre for å ta miljøbevisste valg. Jeg må også få berømme Westco Miljø, firmaet som har ansvar for avfallshåndringen på byggeplassen. De gjør en kjempejobb, og har virkelig tilrettelagt for at vi skal kunne behandle avfallet på best mulig måte. 

Alle hovedbyggene reises med et stort indre atrium. Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS.

Lang veg mot mål

Nå, når Kruse Smith arbeider på alle byggene samtidig, har de ca. 140 personer på prosjektet. I mai 2021 er de ferdige på det første bygget, i 2022 skal de være ferdige med alt på Nye SUS. 

– Dere produserer med 200 billass betong hver måned. Hvordan er det å lede et slikt prosjekt? 

– Det er både spennende og givende å være på et prosjekt med så mange spesielle konstruksjoner å forholde seg til. Samtidig utgjør dette en betydelig koordineringsjobb. Vi er tre byggeledere, som har ansvar for hver sine bygg. Når en bestiller betong til sitt bygg, kan det være lett å glemme at det er andre som skal ha både betong og pumping samme dag, så det handler om å ha oversikt over både helhet og detaljer. Dette er også noe som fungerer veldig greit sammen med Sandnes & Jærbetong, som er leverandør av betongen.

– Prosjektet er enormt, men dere er nesten ferdige med det første bygget. Hvordan oppleves det?
– Det er litt overveldende. Vi har allerede vært her i over ett år. Det er virkelig fantastisk å se at det vi satt og planla for flere år siden fungerer i henhold til planen og at det er løst på en god måte, mener Maren-Iren Kvia, byggeleder hos Kruse Smith.

Bygger besøksparkering

Mens Kruse Smith gjør seg ferdig med sitt første bygg for Nye SUS, starter IGANG Totalentreprenør på sitt. Selskapet har syv ansatte, ingen egenproduksjon og ble etablert i 2019. Å få kontrakt på Nye SUS, etter halvannet års drift, er en fjær i hatten. 

IGANG Totalentreprenør skal levere parkeringshus for besøkende. Bygget skal romme 340 parkeringsplasser, fordelt på fem etasjer. Selskapets prosjektleder er Rønnaug Egeland. 

– Dette er spennende. Parkeringshuset blir et bygg hele regionen vil ha et forhold til, sier hun. 

Firmaet er ungt, men har ansatte med lang og solid erfaring.

– Hvordan opplever dere å være leverandør til Nye SUS?
– Etter prekvalifiseringsrunden var vi med på å bearbeide prosjekteringsgrunnlaget med løsninger vi mener er med på å heve kvaliteten. Slik fikk vi bruke vår kompetanse i tidligfasen, det var kjekt, svarer Egeland.

– Kan du være litt mer konkret? 
– I samarbeid med vår leverandør, Norsk Spennbetong AS, tar vi i bruk en ny type kompaktdekkeelement. Disse har fordeler vi mener vil gi en effektiv montasje på byggeplassen, samtidig som de har en fin og jevn overflate, beskriver prosjektlederen. 

Jobb til virkelig mange

Sammenlignet med de store byggene på sykehuset, er parkeringshuset for besøkende relativt enkelt. Det gjennomføres som en av få totalentrepriser, er et rent elementbygg i betong, kledd med strekkmetall og skal sprinkles. Men bare for eksempelets skyld, hvor mange selskap er involvert i et betongbygg for parkering? 

Hun anslår rundt 25 underentrepriser og prosjekterende. De har med seg Bryne Rør AS på rør og sprinkler, Bryne Elektro AS på el., Bjelland AS til grunnarbeid og sprenging, entreprenørfirmaet Kvia AS på betong, Gulv og Tak AS på belegg på mellomdekkene, Brødrene Midthaug AS på strekkmetall til fasaden, Lie ventilasjon AS til ventilasjonen, Anko AS på innmåling og utstikking, Norsk Spennbetong AS på betongelement, Schindler AS på heis, Firesafe AS på brannprosjektering, Sweco på prosjekterende fundament, VA og geoteknikk og Stav Arkitekter AS som arkitekt. Det gjenstår kontrahering av blant annet taktekking, dører, vindu, murarbeid, metallarbeider, rekkverk, maler, skilting og himling. 

Slik blir pasientrommene på sykehuset. Fasadeelementene fra Faber Bygg leveres ferdige med vindu og innebygd gjestesengmodul i vinduselementet. Foto: Nordic Office of Architects.

Lykkes med kontraktspredning

– Prosjektet Nye SUS har vært flinke til å legge til rette for at også små og nyetablerte firma skal få være med i konkurransen. Vi berømmer dem for at de anerkjenner kunnskapen, fremfor å vektlegge størrelsen og alderen på selskapet. På denne måten kan det offentlige gjennom sine innkjøp være med på å åpne dørene for nye firma, sier Rønnaug Egeland, prosjektleder fra et lite, men lovende, lokalfirma som leverer til Nye SUS.

I tillegg er betongkontrakten for de to underetasjene, de såkalte kulvertene, i første byggetrinn gjennomført av lokale Vest Betong AS med underentreprenør SV Betong AS. Denne kontrakten er snart ferdigstilt og overleveres i løpet av våren. Videre har en annen lokal aktør HAKO AS vunnet kontrakten for basebygget for helikopter.

Det er lokale betongaktører involvert i alle deler av byggingen av sykehuset. 

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Det sa utvalgsleder Martin Skancke fredag 27.10.2023, da han presenterte NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, utarbeidet av Klimautvalget 2050. Så gav han rapporten til Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen....

Bærekraftig fornying av rør

Bærekraftig fornying av rør

Det er ikke slik at vegger må rives og gulv åpnes selv om rør lekker (eller er utsatt for andre problem). Denne artikkelen er skrevet av Informasjonshuset AS, på oppdrag av SSTT. Det er en Norsk-Svensk organisasjonen for bedrifter og andre aktører som er opptatt av...