Fra hangar til Biltema-butikk uten bildeler

av | torsdag, 4 juni, 2020

Det nye Biltema-bygget for Stavanger-regionen har dessverre fått mest oppmerksomhet fordi dette er landets eneste Biltema-butikk uten Biltemas tradisjonelle varesortiment. Et lite dypdykk i historien avdekker andre og vel så interessante fortellinger.

Tekst: Inger Anita Merkesdal / ingeranita@informasjonshuset.no
Foto: Tom Haga og Kvia Entreprenør AS (fra byggeperioden).

Denne artikkelen skrev jeg som frilansjournalist i Stavanger-området for Bygg.no. Som regel fotograferer jeg selv. Denne gangen er bildene fra Tom Haga og Kvia entreprenør AS, og jeg bruker de med tillatelse.

Kort oppsummert, før vi går til det denne artikkelen egentlig handler om; ifølge planverket for området skal detaljhandel legges til sentrumsnære områder, mens det er tillatt å etablere nye butikker for salg av byggevarer på Forus. Stavanger kommune gav dispensasjon fra regelverket, men noen måneder etter klagde Fylkesmannen på vedtaket. Og mens Biltema arbeider for å få åpne butikken som fullsortiment Biltema, selger de byggevarer fra et bygg det står respekt av.

Først hangar

Kjenner du følelsen av å komme til en ny butikk og slite både med å finne parkeringen og inngangen? Alt for mange ombygde bygg har rotete tilkomst. Nye også forresten. Ikke så hos nye Biltema på Forus. Den gedigne parkeringsplassen har god oppmerking, mens inngangspartiet ikke bare er usedvanlig synlig, det er også tiltalende. Dette er til å bli i godt humør av, endatil før en kommer inn.

Bygget ble reist som flyhangar under krigen av et norsk firma, på oppdrag av tyskerne. Til anlegget ble det bygget flystripe, og den såkalte Löwenstrasse – taxebanen for fly mellom flyplassen på Sola og Forus. På grunn av vanskelige vindforhold ble ikke flystripen så mye brukt.

I arbeid med artikkelen kom vi i kontakt med nå 90 år gamle Per Thjømøe. På 1950-tallet arbeidet han som mekaniker for flyplassen. Han fortalte at samme type hangar også ble bygget på Lista og på Sola. Sola-hangaren har i lang tid vært flymuseum. På 1950-tallet ble utrangerte fly parkert i det som nå er Biltema-butikk.

– Det morsomme for meg, var at vi fikk lov til å kjøre flyene på bakken med motoren i gang fra Sola til Forus, forteller Thjømøe.

Kan du tenke deg at dette var en hangar? Se for deg flyene, fra krigens dager.

Veldige dimensjoner

Senere har bygget blant annet rommet Helikopterservice, det har vært bilforhandlere i bygget, og Naboen benyttet det i mange år. En periode var det MC-lokaler i andre etasje. De ble blant annet leid ut til fest. I mars åpnet Biltema Bygg, etter at Kvia Entreprenør AS, som er en del av Kvia Gruppen, gjennomførte en fullstendig fornying, ombygging og påbygging på oppdrag av Biltema.

Oppdraget ble utført som totalentreprise, og de har gjort en kjempejobb. 

Den opprinnelige hangaren var 7000 kvadratmeter, med innvendig takhøyde på 8 – 8,5 meter. Samlet bruksareal totalt etter ombygging og nybygg er 12 000 kvm. Det bebygde areal er nå 7779 kvm, mens tomten totalt er 15 480 kvm. 
For 10 – 15 år siden ble det bygget på en en-etasjes trekant mot vest. Den er bevart og innredet blant annet som kafe. I tillegg har Kvia Entreprenør bygget på lager, varemottak og trafo.

Hangaren ble bygget for å vare. De opprinnelige konstruksjonene var enorme.

Solid håndverk

Bæresystemet består av søyledragere i betong, som fungerer som avstivere. Takstolene er av tre, sammenføyningene representerer det beste av tradisjonelt håndverkerarbeid. 

– Det var helt spesielt å se de håndlagde dragerne, de veldige konstruksjonene og låsingen med gjennomgangsbolter, beskriver Atle Kvia. 
Han er styreleder i Kvia Entreprenør AS, og involverer seg i alt fra byggdetaljer til ledelsen av konsernet. Kvia er tømrerutdannet og har selv 7 – 8 års erfaring fra faget. Når Kvia beskriver trekonstruksjonen, er det så en ønsker den var åpen og synlig for allmennheten.

Betongsøylene er bærende opp til etasjeskillerne. På søylene ligger dragerne med seks meters mellomrom, på dette hviler de gode, gamle takstolene. Han må ha vært oppe og sett mange ganger undervegs, det var faktisk noen arkitektstudenter også. 

Tak og vegger

Mye var ferdigprosjektert da firmaet begynte på oppdraget. Taket var tekket for ikke alt for lenge siden, så det ble beholdt. Det forelå gode tilstandsrapporter, med beskrivelse om hva som skulle beholdes og hva som måtte fornyes. Likevel måtte en del avklares etter hvert som arbeidet skred frem.
Innvendig har de bevart og malt det som kunne bevares.

– Etter planen skulle det innvendige taket beholdes. Umiddelbart så det greit ut, men da vi begynte på arbeidet, ble det klart at også det måtte renoveres, forklarer Kvia.
Valget falt på slette Paroc-elementer, som ivaretar brannsikkerheten. 

– Vi la 4500 kvadratmeter innvendig tak. Det gikk med 18 trailerlass, beskriver han.   
Den eneste delen av fasaden som er intakt, er den nesten nye kafe-delen. I inngangspartiet ble de opprinnelige portene erstattet med glassfelt. Mot øst har de økt dimensjonene på de opprinnelige glassfeltene oppe på veggen, for å slippe mer lys inn i butikken.

Se ned

Butikkgulvet, på 4200 kvadratmeter, er dekket med en granittstein som Biltema bruker som standard i alle sine nye butikker.
– Biltema leverte steinen, og vi la den som en del av totalentreprisen. Det er noen svære granittheller som legges i 5 cm jordfuktig betong. Det var ganske tøft å se da de ble lagt og gulvet begynte å ta skikkelig form, beskriver Atle Kvia. 

Se ned neste gang du er i en ny Biltema-butikk.  Også hele utomhusarealet er renovert. På fremsiden av bygget ble det lagt en ny hovedvannledning gjennom tomten. I grunnen var det noe forurenset masse etter gamle oljetanker. Derfor har de foretatt masseutskiftinger, som var avklart på forhånd. Parkeringsarealet er reasfaltert. Det kommer vi tilbake til. 

Omfattende entreprise

– Hvordan vil du beskrive prosessen?
– Dialogen med Biltema har vært god. De er lokalisert sentralt på Østlandet, og har likevel besøkt oss med jevne mellomrom. Vi opplevde at de prioriterte tilstedeværelse her, og jeg har vel følt på at også for dem har dette vært et litt spesielt prosjekt. I og med at dette ikke er et standard nybygg har det vært konstruktivt å kunne ta fortløpende avklaringer undervegs, sier Kvia. 

Arbeidet omfattet også å fullsprinkle bygget. Hele den tekniske pakken er oppgradert, blant annet med to nye ventilasjonsanlegg. De har bygget en fin personalavdeling med garderobe, spiseplass og kontor. Aller først brukte de 3 – 4 måneder på riving- og saneringsarbeid. I bygget var det blant annet tre kontoretasjer, som de rev etasje for etasje. Alt inventaret etter siste leietager har de også sortert og levert i henhold til regelverket.

Kvia Entreprenør har benyttet egne folk til saneringsarbeid, betongarbeid, tømmer og maling, og leid inn underentreprenører til de tekniske fagene. 
– Det var komplisert å rehabilitere den store bygningskroppen. Men vi møtte ingen uvanlige utfordringer og resultatet ble kjempebra, beskriver han med et smil. 

Kvia satser på rehab

Kvia Entreprenør arbeider både for det offentlige og private. Hovedarbeidsmengden er nye barnehager og skoler, og enkle næringsbygg med kontor. Firmaet er en del av Kvia Gruppen, som består av flere selskap i bygg- og anleggsbransjen. Rehabilitering er et vesentlig satsningsområde for Kvia Gruppen. En stor del av bygningsmassen vår er allerede bygd, nå gjelder det å ivareta denne og gjenbruke eksisterende verdier på en bærekraftig måte.

– Hvordan kan det ha seg at dere fikk denne kontrakten?
– Det var vi som bygde det store fullsortimentsbygget for Biltema på Bryne. Det overleverte vi samme året som anbudet for dette Biltema-bygget på Forus kom ut, svarer styrelederen i Kvia Entreprenør.

Flere entreprenører ble forespurt. De hadde akkurat overlevert et vellykket nybygg til Biltema og hadde veldig lyst også på dette oppdraget. Jobben ville være utfordrende og lærerik, samtidig som den innebar et betydelig antall timeverk over lang tid. Så lyktes de altså.

Senket terrenget

Bygget ligger vest for og kloss i motorvegen mellom Stavanger og Sandnes. Parallelt med arbeidet har Risa as, på oppdrag av Statens vegvesen, bygget en seksjon av sykkel-motorveg mellom de to byene. Der sykkelvegen passerer Biltema har Kvia Entreprenør bygget på nytt varemottak. For å få dette operativt ble arealet utenfor mottaket senket så mye at lastebiler kan rygge rett inn til lasterampene. 

– Vi tok vekk enorme mengder masse for å få ned nivået. Følgene var at vi måtte reise en forstøtningsmur mellom sykkelvegen og Biltema-tomten. Undervegs hadde vi mange møter med Risa og Statens vegvesen for å avklare hvem som hadde ansvar for hva og samkjøre alt på en god måte, beskriver Kvia.
I Risas kontrakt var dette ikke prosjektert inn, så det kom som en ekstra utfordring i sykkelveg-prosjektet.

– Hvordan ble dette løst?
– Det er ikke bare bare når to kontrakter møtes på denne måten. Sykkelvegen ligger på det høyeste 2,5 meter over det nye terrenget. Dette løste vi ved å bygge forstøtningsmuren på deling. Vi overtok der de slapp, og både Risa og Vegvesenet taklet dette veldig godt, synes jeg.

Renessanse gjennom Biltema

«Alle» i Stavanger kjenner bygget. For noen var dette helikopterbasen hvor fedre møtte opp for å dra til Nordsjøen, og flere generasjoner har øvelseskjørt med bil på den gamle flystripen. 

– Kan du oppsummere prosjektet? 
– Et kjempekjekt oppdrag! Det ligger midt i smørøyet og alle som kjører forbi har fulgt med på arbeidet vårt. Uansett hvem vi har snakket med i jobbsammenheng, så har de kommet inn på Biltema. Jeg tror også at alle som har vært med å bygge, har satt pris på denne jobben. Det er et svært, flott bygg som har det fått en velfortjent renessanse og et nytt liv takket være Biltema, svarer Atle Kvia. 

Her er artikkelen hos Bygg.no

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

Jubilerende betongvarebedrifter!

Jubilerende betongvarebedrifter!

Gjennom 2021 vil bedriftene blant annet markerer jubileene på flere måter. Det mest synlige her og nå er nok bilene våre, som nylig er oppgradert med jubileumsemblem. Skjæveland ble grunnlagt av Georg Hebnes, som i 1938 kjøpte en gård på Skjæveland. Familien trengte...

Silje selger Capone

Silje selger Capone

– Det finnes så mange nye muligheter i havet! Silje smiler, i det hele smiler hun ofte. Men vi får la den tråden ligge litt. Å være tekstforfatter og innholdsleverandør betyr blant annet å få samarbeide med engasjerte mennesker. Som Silje, som jeg har hatt gleden av å...