Arkiv

Informasjonshuset leverer innholdet du trenger, når du trenger det.
Anleggsgartnere og LOD-kunnskap

Anleggsgartnere og LOD-kunnskap

– Nå er det viktig at anleggsgartnerne skaffer seg kompetanse innen lokal overvannsdisponering (LOD), mener anleggsgartner Karsten Totland Raddatz.  Han er styreleder i NAML, har anlagt og driver anleggsgartnerfirmaet Hageform AS og snakker selv om å ta...

les mer
Informasjonshuset dekker Klimatilpasningsdagene

Informasjonshuset dekker Klimatilpasningsdagene

Storm Aqua mener dagens og fremtidens utfordringer med overvann løses best gjennom tverrfaglighet og samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering og intensiverer søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann. I 2019 var omslag...

les mer
Nybygg til å lære av

Nybygg til å lære av

Jeg har skrevet om byggtekniske fag i over 20 år og om overvann siden 2008. Vestre Svanholmen 3 og 5 er prosjekt jeg håper å få følge opp. Tekst og foto: frilansjournalist tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal. Utbyggerne er opptatt av det grønne skiftet og...

les mer
Vann, overvann og kommunikasjon

Vann, overvann og kommunikasjon

Overvannsutfordringer må løses. Etterslepet på VA-nettet er allerede alvorlig stort, i tillegg må vi tilpasse oss et forverret klima OG vi må gjøre alt innenfor hårete bærekraftmål.  I mars arrangerte Urban Natur en fagdag om arealeffektive konstruerte landskap...

les mer
Klimatilpasning: Jeg har lært av de beste

Klimatilpasning: Jeg har lært av de beste

Frilansjournalist og tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal, i Informasjonshuset AS. Mitt arbeid innebærer produksjon av nyhetsbrev, inkludert planleggingen og gjennomføringen av alt arbeidet, all oppdatering på selskapenes hjemmesider, samt annet relevant...

les mer
Stavanger; Best i klimatilpasning

Stavanger; Best i klimatilpasning

Jeg heier på innsatsen i Stavanger Tekst og foto: Frilansjournalist/tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal. I Stavanger ble det ingen omfattende skader noen av gangene, selv ikke den siste gangen, da vannet sto over Vågen. Det er ikke tilfeldig. Stavanger...

les mer
Åpne vannveger; det virker!

Åpne vannveger; det virker!

Klimaendringene stiller nye krav til overvannsdisponeringen. I dette byggefeltet, prosjektert av Asplan Viak, tas nedbøren vare på som en ressurs.

les mer
Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Vi vet ikke hva vi kan hjelpe deg med – men det gjør kanskje du? Ta kontakt, så finner vi ut av det.