Klimatilpasning: Jeg har lært av de beste

I godt over 10 år har jeg arbeidet for Skjæveland Gruppen, som gjennom målrettet arbeid over tid har utviklet seg til å bli en systemleverandør av overvannsløsninger.

av | søndag, 23 februar, 2020

Frilansjournalist og tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal, i Informasjonshuset AS.

Mitt arbeid innebærer produksjon av nyhetsbrev, inkludert planleggingen og gjennomføringen av alt arbeidet, all oppdatering på selskapenes hjemmesider, samt annet relevant kommunikasjonsarbeid.

Skjæveland Gruppen består av Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS.
Skjæveland Cementstøperi er Norges mest innovative produsenter av rør, kummer og fordrøyningsmagasin – i prinsippet alt under bakken. Multiblokk produserer belegningsstein og andre betongprodukt, i prinsippet alt som er synlig over bakken. I 2015 etablerte eierne Storm Aqua AS, som er et kompetanseselskap for overvann. 

Sammen har selskapene utviklet systemløsninger for disponering av overvann, for flomforebygging og for å bruke nedbøren som en ressurs, fremfor at den skal behandles som et problem. 

Gjennom mitt arbeid for Skjæveland Gruppen har jeg fulgt utviklingen av nye produkt, jeg har beskrevet utallige prosjekt, og møtt en rekke av landets fremste fagfolk innen overvannsdisponering og skadeforebygging.

Det er lærerikt å få jobbe så tett på dyktige og engasjerte aktører, og et privilegium å få arbeide med et tema jeg brenner for.  

Skjæveland Gruppen ble i februar 2016 tatt opp som industripartner i forskningssamarbeidet Klima 2050. Målet med dette arbeidet er å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning. Skjæveland Gruppen har senere bidratt aktivt i flere Pilotprosjekt i regi av samarbeidet. Klima 2050 har også vært medarrangør av Klimatilpasningsdagene, ett av Skjæveland Gruppens virkemidler. Arrangement har årlig, siden 2016, samlet godt over hundre deltakere til to seminardager viet praktiske løsninger på overvannsutfordringene. 

Min oppgave har vært å synliggjøre arrangementet i forkant, jeg har deltatt fra begynnelse til slutt hvert år, oppdatert i sosiale media og på hjemmesider fra arrangementet og utformet artikler i etterkant. Jeg er imponert over innsatsen Skjæveland Gruppen, gjennom Storm Aqua, legger ned i arrangementet, og jeg vet at innsatsen gir resultat. 

Produkteksempler på Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk.

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

Anleggsgartnere og LOD-kunnskap

Anleggsgartnere og LOD-kunnskap

– Nå er det viktig at anleggsgartnerne skaffer seg kompetanse innen lokal overvannsdisponering (LOD), mener anleggsgartner Karsten Totland Raddatz.  Han er styreleder i NAML, har anlagt og driver anleggsgartnerfirmaet Hageform AS og snakker selv om å ta...

Kinderegget biokull!

Kinderegget biokull!

Bruk av biokull bidrar til økt bærekraft. Biokull binder CO2, gir bedre planteliv og erstatter torv. Les om satsingen i Sandnes kommune på Vannfakta.no

Informasjonshuset dekker Klimatilpasningsdagene

Informasjonshuset dekker Klimatilpasningsdagene

Storm Aqua mener dagens og fremtidens utfordringer med overvann løses best gjennom tverrfaglighet og samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering og intensiverer søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann. I 2019 var omslag...