Klimatilpasning: Jeg har lært av de beste

I godt over 10 år har jeg arbeidet for Skjæveland Gruppen, som gjennom målrettet arbeid over tid har utviklet seg til å bli en systemleverandør av overvannsløsninger.

av | søndag, 23 februar, 2020

Frilansjournalist og tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal, i Informasjonshuset AS.

Mitt arbeid innebærer produksjon av nyhetsbrev, inkludert planleggingen og gjennomføringen av alt arbeidet, all oppdatering på selskapenes hjemmesider, samt annet relevant kommunikasjonsarbeid.

Skjæveland Gruppen består av Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS.
Skjæveland Cementstøperi er Norges mest innovative produsenter av rør, kummer og fordrøyningsmagasin – i prinsippet alt under bakken. Multiblokk produserer belegningsstein og andre betongprodukt, i prinsippet alt som er synlig over bakken. I 2015 etablerte eierne Storm Aqua AS, som er et kompetanseselskap for overvann. 

Sammen har selskapene utviklet systemløsninger for disponering av overvann, for flomforebygging og for å bruke nedbøren som en ressurs, fremfor at den skal behandles som et problem. 

Gjennom mitt arbeid for Skjæveland Gruppen har jeg fulgt utviklingen av nye produkt, jeg har beskrevet utallige prosjekt, og møtt en rekke av landets fremste fagfolk innen overvannsdisponering og skadeforebygging.

Det er lærerikt å få jobbe så tett på dyktige og engasjerte aktører, og et privilegium å få arbeide med et tema jeg brenner for.  

Skjæveland Gruppen ble i februar 2016 tatt opp som industripartner i forskningssamarbeidet Klima 2050. Målet med dette arbeidet er å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning. Skjæveland Gruppen har senere bidratt aktivt i flere Pilotprosjekt i regi av samarbeidet. Klima 2050 har også vært medarrangør av Klimatilpasningsdagene, ett av Skjæveland Gruppens virkemidler. Arrangement har årlig, siden 2016, samlet godt over hundre deltakere til to seminardager viet praktiske løsninger på overvannsutfordringene. 

Min oppgave har vært å synliggjøre arrangementet i forkant, jeg har deltatt fra begynnelse til slutt hvert år, oppdatert i sosiale media og på hjemmesider fra arrangementet og utformet artikler i etterkant. Jeg er imponert over innsatsen Skjæveland Gruppen, gjennom Storm Aqua, legger ned i arrangementet, og jeg vet at innsatsen gir resultat. 

Produkteksempler på Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk.

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

Informasjonshusets gode kunde Skjæveland Gruppen AS, et industriselskap som utvikler og produserer betongprodukter innen vann og avløp, infrastruktur, subsea samt mur og belegg, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er en glede å arbeide for et firma som stekker seg langt for å levere bærekraftige produkter, med så lite klimaavtrykk som mulig.

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Det sa utvalgsleder Martin Skancke fredag 27.10.2023, da han presenterte NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, utarbeidet av Klimautvalget 2050. Så gav han rapporten til Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen....

Bærekraftig fornying av rør

Bærekraftig fornying av rør

Det er ikke slik at vegger må rives og gulv åpnes selv om rør lekker (eller er utsatt for andre problem). Denne artikkelen er skrevet av Informasjonshuset AS, på oppdrag av SSTT. Det er en Norsk-Svensk organisasjonen for bedrifter og andre aktører som er opptatt av...