Hovedtema: Vann

Kommunikasjon er blant nøklene for gode vannløsninger lokalt,  nasjonalt, og internasjonalt.
Vann er grunnlaget for alt liv.

Det livgivende vannet

Urbanisering, konsekvensene av klimaendringer og behov for bærekraftige løsninger

Informasjonshuset har dybdekunnskap innen klimatilpasning og blå-grønn infrastruktur. Bærekraft, blå-grønne løsninger, flomforebygging, overvannsdisponering og kommunikasjon rundt løsninger vi må skape fordi klimaet endrer seg og innsatsen vår blir avgjørende.

Rent drikkevann har lenge vært en selvfølge i stadig flere land. Det samme har et fungerende avløpssystem. Økende urbanisering i kombinasjon med et endret nedbørsmønster, som følge av klimaendringene, gjør at vi må håndter overvann på nye måter. Samtidig er vannmangel et høyst aktuelt tema. Ikke i hele Norge, men i det meste av verden, og også her hos oss.

Vann, vannforbruk og vannkvalitet er et av FNs bærekraftsmål, og inngår i flere av dem. Vannhåndtering er ressurskrevende, og berører oss alle.

Den første artikkelen om infiltrasjon i grunnen skrev jeg i 2008, på oppdrag av det som da het Byggaktuelt. Tema var ifs-kum, en sandfangkum utviklet og produsert av Skjæveland Cementstøperi, for å drenere nedbør i grunnen rundt og under kummen.

Informasjonshuset arbeider målrettet med temaet VANN for å formidle behov, kunnskap og muligheter.

Vannfakta.no er Informasjonshusets uavhengige nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Noen eksempler på arbeid vi har gjort

En overraskende sommer

Sommeren 2020 ble for de færreste som planlagt. På reportasjereise i bobil kom Informasjonshuset til Vågsøy og Måløy. Der produserte frilansjournalist Inger Anita Merkesdal en artikkel for Fjordenes Tidende. Artikkelen fra Informasjonshuset er her.

Sommerens klikk-vinner

På reportasjereise for Bobilverden.no kom vi over dette hyggelige paret, som ferierer i en usedvanlig vakker veteranbil. Artikkelen Informasjonshuset leverte til Bobilverden ble 2020-sommerens klikkvinner. Les saken her

MAGASINPRODUKSJON

Informasjonshuset leverer hele magasin, og påtar seg ansvar for deler av produksjonen. Høsten 2019 og våren 2020 samarbeidet Informasjonshuset med Rosenberg og andre om produksjonen av Rosenberg Magasinet. Se eksempel her. 

 

 

Prosjektartikler

I over ti år leverte kvinnen bak Informasjonshuset månedlig prosjektartikler til Bygg Aktuelt. Nå leverer hun til Bygg.no / Byggeindustrien. Denne er fra en Ålgårdskole hvor det meste gikk godt. Les artikkelen fra Informasjonshuset her: 

Vi vet ikke hva vi kan hjelpe deg med – men det gjør kanskje du? Ta kontakt, så finner vi ut av det.