av | onsdag, 8 april, 2020

Jeg har skrevet om byggtekniske fag i over 20 år og om overvann siden 2008. Vestre Svanholmen 3 og 5 er prosjekt jeg håper å få følge opp.

Tekst og foto: frilansjournalist tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal.

Utbyggerne er opptatt av det grønne skiftet og bærekraft, og her er (endelig) noen som går fra ord til handling. Det gjenspeiler seg i produkt- og materialvalg, og i tekniske løsninger. Denne artikkelen er skrevet på oppdrag av Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk og handler i hovedsak om effektiv overvannshåndtering basert på naturlige metoder og betongprodukt. Den kunne like gjerne handlet om energieffektivitet eller grønt utemiljø.

Byggeleder for Svanholmen Vest 3 og 5

Artikkelen er basert på et intervju med byggeleder Terje Aasen. Han flytter selv inn i Vestre Svanholmen 5, med sitt firma TAA Rådgivning AS.

Lars Berland Næringsbygg AS er byggherre for Vestre Svanholmen 5, mens Seabroker er byggherre for Vestre Svanholmen 3. Byggene etableres sammen, og bruken er beskrevet i faktaboks nederst i denne artikkelen.

En førende faktor for prosjektet er et grønnere fotavtrykk, det fordrer kvalitet som varer. Prosjektet har også høy standard både inn- og utvendig. Det er vannbåren varme i hallene via varmepumper og 20 geo-brønner, ti på hvert bygg. Disse samkjøres for å kunne utveksle varme og kjøling mellom de to byggene, og på den måten kunne utnytte ressursene optimalt. Nedbøren fra tomten dreneres vekk på en måte som bygger på naturlige metoder.

– Lavere utbyggingskostnader kan også gi et grønnere fotavtrykk. Dette er viktig for byggherrene. Gjennom god prosjektering, delt entreprise og fordi vi har lyktes i å hente inn gode priser, er byggekostnadene lave ut fra standarden, forklarer byggeleder Terje Aasen.

Naturlig metode for overvannshåndtering
Vial as har prosjektert overvannsløsningen hvor nedbøren dreneres ned via permeabelt dekke og slisserenner, beskriver byggeleder Terje Aasen.

GRØNN-BLÅ LØSNING

Men vi er her for å snakke om overvanns-løsningen, basert på slisserenner og permeable dekker, levert av henholdsvis Skjæveland og Multiblokk. Nedbør dreneres ned, og tidsforsinkes i oppbygningen under det permeable dekket. Slisserennene er påkoblet infiltrasjonsledninger, når rennene fylles opp vil nedbør også sive fra disse og ut i oppbyggingen. Overvannet slippes til slutt ut på det kommunale nettet, men regulert, via kontrollert påslipp.

– Hele det permeable dekket er et fordrøyningsmagasin, forklarer Terje Aasen.
– Vi kan, under et 200-års regn, risikere at overvannet stiger og blir stående over bakkenivå. Dette ivaretas med fallet, arealet er V-formet, beskriver han.

Vial, konsulenten for overvannsløsningen, kom sammen med byggherren frem til at fordrøyningsmagasin på overflaten, basert på det permeable dekket, er den optimaleløsningen.

– Denne kombinasjonsløsningen anbefaler vi stadig oftere, forklarer Sivert Alf Sivertsen i Vial AS.
– Under det permeable dekket benyttes masser uten finstoff, fraksjoner som er mindre enn 4mm. På den måten tillater vi at vann kan infiltrere gjennom veioppbyggingen og ned i grunnen uten at det oppstår setninger ved utvasking av finstoff. I pukklaget under den permeable steinen utnytter vi hulrommet i steinfyllingen til oppmagasinering av vann. På Svanholmen er det i tillegg avsatt tilstrekkelig med arealer på overflaten til at vi også kan oppbevare nødvendig fordrøyningsvolum oppå bakken, beskriver han.

Dreneringsarealene dekket av Multiloc Dren er kjøresterke og gir merverdi til uterommet.

Foreløpig er det lite grønt i uterommet, men utbyggerne skal investere mer enn påkrevd ut fra beplantningsnormen for Forus. De vil blant annet plante rikelig vegetasjon som gir farger og liv gjennom hele året.

– Dere er kostnadsbevisste, og dette hever prisen. Hvorfor går dere ut over normen?
– Fordi byggherrene er stolte av prosjektet og har lyst til at det skal vise igjen. Samtidig er vi opptatt av å utfordre det vanlige. Skal vi få utvikling må noen ta styringen og våge å gå først, svarer Aasen.

Vi gleder oss til å se resultatet.

Fakta:

  • Lars Berland Næringsbygg AS er byggherre for Vestre Svanholmen 5, mens Seabroker er byggherre for Vestre Svanholmen 3. Begge er kombinasjonsbygg.
  • Vestre Svanholmen 5 rommer foruten kontorer produksjonslokale for Kamstål, som prefabrikkerer armering  for byggebransjen. Bare hallen er på 4500 kvadratmeter.Involverte selskap er Vest Betong, Consult 1 AS, Vest Totalentreprenør og byggelederen Terje Aasens firma TAA Rådgivning AS.
  • De etablerer noen åpne kontorplasser og fellesareal hvor målet er å samle et faglig miljø som består av konsulenter, rådgivere, arkitekter og andre innen rådgivning.
  • I Vestre Svanholmen 3 skal Seabrokers Fundamentering ha halve hallkapasiteten, Nordic Bulk skal disponere resten. Andre etasje blir kontor for de samme selskapene. Begge byggene er fullbooket allerede før åpningen. Kombinasjonsbygg med lager, produksjon og kontorfunksjonaliteter er lettere å leie ut enn rene kontorlokaler.

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

Informasjonshusets gode kunde Skjæveland Gruppen AS, et industriselskap som utvikler og produserer betongprodukter innen vann og avløp, infrastruktur, subsea samt mur og belegg, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er en glede å arbeide for et firma som stekker seg langt for å levere bærekraftige produkter, med så lite klimaavtrykk som mulig.

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Det sa utvalgsleder Martin Skancke fredag 27.10.2023, da han presenterte NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, utarbeidet av Klimautvalget 2050. Så gav han rapporten til Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen....

Bærekraftig fornying av rør

Bærekraftig fornying av rør

Det er ikke slik at vegger må rives og gulv åpnes selv om rør lekker (eller er utsatt for andre problem). Denne artikkelen er skrevet av Informasjonshuset AS, på oppdrag av SSTT. Det er en Norsk-Svensk organisasjonen for bedrifter og andre aktører som er opptatt av...