KLIMAMÅL: Gjenbruksmasser er lavthengende frukt

av | søndag, 23 februar, 2020

– Bruk av gjenbruksmasser kan bidra til 90 prosent reduksjon av klimagasser. Dette er lavthengende frukter for kommunene når de skal nå sine klimamål.

Det sa Elin Schanche, daglig leder av stiftelsen Grønn By, på seminaret «Veien mot et grønnere 2030 – sirkulærøkonomi og gjenbruksmasser.» Temaet var «Hvordan bidra til reduserte klimagassutslipp ved gjenbruk av masser?»

Seminaret samlet i overkant av 100 deltakerne fra kommuner; Sandnes og Stavanger stilte sterkt, en rekke entreprenører, planleggere, utstyrsleverandører, utbyggere og statlige organer, institusjoner av alle slag, arkitekter og advokat.

Foredragene var knyttet til offentlige anskaffelser, regionalplan for massehåndtering for Nord-Jæren, bruk av miljømasser, Miljø og klimaplan i Sandnes kommune, samt sentrale aktørers tanker om bruken av og erfaringer med gjenbruksmasser. Seminaret ble holdt i midten av februar, arrangert av Grønn By, Velde AS og Rogaland fylkeskommune.

Frilansjournalist Stavanger Inger Anita Merkesdal dekket seminaret og skrev artikler derfra for Skjæveland Cementstøperi og Nordic Bulk.

Her ligger artikkelen skrevet for Skjæveland Cementstøperi, om hvordan en ved bruk av blant annet en ny rørtype: Fotrør, kan benytte stedlige masser.

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

En Miljøfyrtårnsertifisert betongvareprodusent

Informasjonshusets gode kunde Skjæveland Gruppen AS, et industriselskap som utvikler og produserer betongprodukter innen vann og avløp, infrastruktur, subsea samt mur og belegg, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er en glede å arbeide for et firma som stekker seg langt for å levere bærekraftige produkter, med så lite klimaavtrykk som mulig.

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Det sa utvalgsleder Martin Skancke fredag 27.10.2023, da han presenterte NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, utarbeidet av Klimautvalget 2050. Så gav han rapporten til Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen....

Bærekraftig fornying av rør

Bærekraftig fornying av rør

Det er ikke slik at vegger må rives og gulv åpnes selv om rør lekker (eller er utsatt for andre problem). Denne artikkelen er skrevet av Informasjonshuset AS, på oppdrag av SSTT. Det er en Norsk-Svensk organisasjonen for bedrifter og andre aktører som er opptatt av...