Stavanger: Boliger til studentene

I august 2019 tok daværende minister for forskning- og høyere utdanning Iselin Nybø og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø de første spadetakene på tomten til de nye studentboligene. Allerede nå er Faber Bygg AS og Studentsamskipnaden i Stavanger i ferd med å avslutte jobben.

av | tirsdag, 1 september, 2020

På godt under et år har de sørget for nye hybler til 160 studenter. Forarbeidet tok like lang tid. Det er som regel slik at det haster å komme i gang, men en ting er planer og mål, en annen er søknadsrunder, saksbehandling og tillatelser. På dette prosjektet startet gravingen i det byggesøknaden var godkjent. Da var produksjonen av elementer og kabiner allerede kommet langt. 

Studentsamskipnaden i Stavanger har mål om til enhver tid tilby studentboliger til 20 prosent av studentene ved Universitetet i Stavanger. Derfor bygges det jevnt og trutt.


På denne tidligere parkeringsplassen, få meter fra universitetet, var det opprinnelig planlagt med fire bygg. Etter førstegangsbehandling, og blant annet av hensyn til naboene, gikk de ned til tre.

Mest mulig rasjonelt

– For å spare tid, penger og plass, og også med tanke på driften, var vi ute etter å bygge mest mulig rasjonelt. Derfor tenkte vi modulbygg, beskriver administrerende direktør i Faber Bygg, Jan Arild Wathne.

Utbyggeren kontaktet flere entreprenører, blant dem Faber Bygg. 
– Samskipnaden presenterte oss for flere muligheter; å bygge tradisjonelt med betong og stål, i massivtre eller som modul-elementer-form. Det var også et åpent alternativ hvor vi sto fritt. Bestillingen var 160 bo-enheter med tilhørende funksjoner. Så var det opp til oss som entreprenør å levere et godt forslag, forklarer administrerende direktør i Faber Bygg AS, Jan Arild Wathne.

Totalentreprenøren har god erfaring med bruk av prefabrikasjon.
– Her ville tidsrammen bli kritisk.  Vi spurte PRETRE på Jæren, som vi har hatt et godt samarbeid med på mange prosjekt, om det kunne være mulig å levere elementene fort nok til at bygget ble klart til forsommeren, sier Jan Arild Wathne.

Forslaget Faber Bygg presenterte for Studentsamskipnaden var i sum så godt, at de fikk oppdraget. 

Parallelle prosesser

Både byggherren og entreprenøren er opptatt av bærekraftige løsninger, økonomi og byggene også i driftsfasen. Her ble det full klaff.
– Da vi forsto at vi var enige med Samskipnaden om at vi skulle bygge, startet vi med å bestille kabiner og elementene. Samtidig var søknaden om igangsetting til behandling hos kommunen. Hovedutfordringen var å få på plass grunnmuren så fort som mulig. Derfor startet vi også arbeidet mot Totalbetong AS, som har hatt betongarbeidene, og graveentreprenør Byberg. Slik sikret vi at alle var klare til å starte det øyeblikket tillatelsen kom, beskriver han.

Kommunen prioriterte saksbehandlingen, tillatelsen kom, ordføreren og ministeren satt spadene i jorden og derfra gikk det fort.
– Studentskipnaden er en proff byggherre. Det gjorde det enklere å gjennomføre planleggingen og oppstartarbeidet mens saksbehandlingen pågikk i kommunen, forteller direktøren i Faber Bygg. 

Studentbygg fotografert av Informasjonshuset for bygg
Fargene og strukturen er fint avpasset naturen rundt byggene.

Gode egenskaper

De 160 hyblene er fordelt på tre bygg. To er rektangulære, det tredje vinklet. De er plassert slik at det dannes et asymmetrisk og skjermet, men samtidig lyst og åpent, tun. Mellom byggene er brede stier, både inn til tunet og til Universitetet. Alt ferdsel er basert på sykkel og gangtrafikk. Her er ingen biloppstillingsplasser, til gjengjeld blir det god sykkelparkering i kjeller.

Byggene er i hovedsak av tre, også etasjeskillerne. Vegger, tak og dekker er prefabrikkert, hver hybel har bad – alle levert som ferdige kabinetter. Tak og vegger har gipslag som brannhemning, og byggene er fullsprinklet.
I to av blokkene er badene universelt utformet. Der er boenhetene 19,9 kvadratmeter. I den tredje er hyblene 16,6 kvadratmeter. I hovedsak er de nesten identisk utformet. Prosjektet har ett felles oppholdsrom med kjøkkenkrok og felles vaskeri. 

Energieffektive 

Hyblene er ekstremt arealeffektive. Foruten bad har hver boenhet en kjøkkenkrok og et sove/oppholdsrom. Energi fra geobrønner varmer opp forbruksvann og vann til gulvvarme i bad. Ut over dette er det ikke lagt opp til oppvarming. 

– Bygget har energiklasse A. Innen energi er dette det strengeste bygget vi har prosjektert, og resultatene fra tetthetsprøvingen viser at det er tettere enn kravet, forklarer Wathne. 

– Men hva med oppvarmingen? Er det tilstrekkelig med varme i badegulvene? 
– Energibehovet er minimalt, hvis en bygger riktig. Det blir spennende å se hva som skjer når de setter på ventilasjonen. Det er relativt store vindusflater, svarer han. 

Vi besøkte studentboligene på en av sommerens varmeste dager. Det føltes godt å stå i skyggen utenfor.

Utradisjonell fremgangsmåte

Av gode grunner bør en være skeptisk når en bygger på adresser med «myr» i navnet. Her heter det Gosenmyrå. Men grunnforholdene var bedre enn fryktet. Der kjelleren ligger var det endatil fjellgrunn, som det måtte sprenges i. Men ustabilitet og fukt har ikke vært et problem. 

Et fordrøyningsmagasin av betongrør, på 50 kubikkmeter, var opprinnelig prosjektert inn i tomten. Av hensyn til fremdriften, og knyttet til økonomi, foreslo Faber Bygg å flytte fordrøyningen til takene. Her var det avgjørende å komme i gang fort. 
Mens arbeidene foregikk i grunnen ble veggelementene og baderomskabiner produsert i fabrikken. Da fundamentene var klare, var det «bare» å lø byggene på plass. 

Studentbygg fotografert av Informasjonshuset for bygg
Studentbygget ligger nesten i pysj-avstand til Universitetet i Stavanger, gjennom undergangen midt mot.

Så kom korona

– Det er ikke uproblematisk å prefabrikkere heller?

– Utfordringen ved baderomkabiner er å komme til med koblingen av rørene. Her laget vi et eget system for å få plass til alle rørføringene. Prefabrikkerte elementer krever også stor grad av nøyaktighet. Grensesnittene må være langt mer avklart enn til vanlig, bekrefter den erfarne lederen hos Faber Bygg. 
Takket være grundig planlegging og vel utført arbeid fungerte alt bra, og fremdriften gikk som planlagt. Helt frem til midten av mars. 

– Da var vi på tynn is noen dager, beskriver han.
Faber Bygg forholdt seg til anbefalingene fra FHI, henvendte seg til alle kundene sine og la opp et løp sammen med dem. Tiltakene har hatt god effekt. De hadde to tilfeller hvor det var mulig at ansatte hadde vært i nærheten av noen med korona. De ble satt rett i karantene, for sikkerhetsskyld. Ingen av Faber Byggs ansatte har vært syke, og Wathne berømmer alle for å ha oppført seg eksemplarisk. 
Mens unntakstilstandene rådet, forhandlet de seg frem til to ekstra uker før overlevering, men de er faktisk ikke brukt.

Blågrønn faktor

Vi må tilbake til taket. Det var Faber Bygg som foreslo å fordrøye nedbøren der den lander, øverst.
– Vi har benyttet Protans BlueProof. Det handlet å gjøre minst mulig i grunnen, for å spare tid og penger. Driftsmessig krever fordrøyning på taket mer overvåkenhet, men vi har gode erfaringer med dette, forteller han.  

Øyvind Bethuelsen, som selv har bygg-utdanning, beskriver løsningen. 
– Takene er etablert som små vannspeil med sluker, tekket som vanlige tak. Slukene er som normale sluker, men med en innløpsordning som stikker opp. De har små hull nederst, og større hull oppover. Det er kontant avrenning til nettet, men innløpsordningen gjør at nedbøren tidsforsinkes, beskriver han og tegner det hele med fingrene. 

Taket er dimensjonert som vanlig, for snølast, og tekkingen må en ha uansett. Noen ganger kombineres disse blå takene med sedum. Det er ikke gjort her, hvor taket ikke synes og oppholdsarealet er det trivelige tunet mellom lavblokkene. 

Det ble bra

– Hva er dere mest fornøyd med? 
Det er Faber Byggs administrerende direktør som svarer. 

– At vi har lyktes på den korte tiden, at resultatet er så bra – og kanskje mest av alt, at vi har opnådd dette innenfor bærekraftige rammer.

Vi i Faber Bygg legger vekt på mest mulig kortreiste produkt, og har benyttet lokale entreprenører, leverandører og materialer på det meste.

Jan Arild Wathne, administrerende direktør i Faber Bygg.

Her kan du lese artikkelen hos Bygg.no

Inger Anita

Tips oss! Har du noe å fortelle, så ta kontakt! 🙂 

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om meg

Mitt navn er Inger Anita Merkesdal, jeg er frilansjournalist, innholdsleverandør, foredrags­holder og tekstforfatter. Jeg samarbeider med engasjerte mennesker innen en rekke fagfelt, og har et stort og kompetent nettverk, som jeg kobler på når anledningen byr seg.

Inger Anita Merkesdal

følg oss
Instagram
Kategorier
Hjelp til innhold?
Populære artikler

Andre innlegg

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Klimautvalgets anbefalinger: Mer enn stans av norsk oljeutvinning

Det sa utvalgsleder Martin Skancke fredag 27.10.2023, da han presenterte NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, utarbeidet av Klimautvalget 2050. Så gav han rapporten til Klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen....

Bærekraftig fornying av rør

Bærekraftig fornying av rør

Det er ikke slik at vegger må rives og gulv åpnes selv om rør lekker (eller er utsatt for andre problem). Denne artikkelen er skrevet av Informasjonshuset AS, på oppdrag av SSTT. Det er en Norsk-Svensk organisasjonen for bedrifter og andre aktører som er opptatt av...