Ett av målene med byggingen av Nye SUS var å sørge for spredning av kontraktene, for lokal kompetanseheving og arbeidsplasser. Slik gikk det.

les mer